1 » Zwroty2

Kontakt

 • megafirany.pl
  Ludowa 13 d
  62-860 Opatówek
  NIP: 9680884409
 • E-mail:kontakt@megafirany.pl
 • Telefon693002502
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Zwroty

Zwrot towaru, wymiana i reklamacje

 • 5.1.  Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru przez klienta. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdujący się w załączeniu do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący w sposób wyraźny wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
 • Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym. Należy odesłać towar na adres: megafirany.pl Damian Kępa 62-860 Opatówek ul. Ludowa 13d
 • 5.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowiw odniesieniu do umów:
 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstą-pienia od umowy;
 • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827
 • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 5.3. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy towary podlegają wymianie. W przypadku takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy kontakt@megafirany.pl lub pod nr tel. 693-002-502 Warunkiem jest odesłanie do Sprzedawcy towaru nieużywanego w oryginalnym opakowaniu, z metkami. Należy odesłać towar na adres: megafirany.pl Damian Kępa 62-860 Opatówek ul. Ludowa 13d. Do wysyłanego obuwia należy dołączyć: paragon fiskalny oraz formularz wymiany.
 • 5.4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
 • 5.5. Kupujący zobowiązany jest do otwarcia otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i dokładnego sprawdzenia towaru. W przypadku niezgodności przesłanego towaru z zamówieniem lub istnienia wad towaru należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru, w którym zawarte będą ewentualne zastrzeżenia co do stanu otrzymanego towaru.
 • 5.6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą telefonicznie pod nr 693-002-502 lub na adres kontakt@megafirany.pl. Należy w takiej sytuacji odesłać towar na adres: megafirany.pl Damian Kępa 62-860 Opatówek ul. Ludowa 13d, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem fiskalnym. Klient zostanie w ciągu 14 dni roboczych od momentu odebrania przez firmę reklamowanego towaru informację o fakcie ich otrzymania i dalszego postępowania.
 • 5.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 • 5.8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt megafirany.pl nie będą przyjmowane.
 • 5.9. Przesyłki wysyłane na inny adres niż podany w formularzach nie będą odbierane.
 • 5.10. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl